Andrei Cezar &
Nechifor Ionela
BIROU EXECUTORI JUDECATORESTI ASOCIATI

ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI DIN ROMANIA
CAMERA EXECUTORILOR DE PE LANGA CURTEA DE APEL IASI

Atributii

In conformitate cu prevederile legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

  • punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii (executare silită mobiliară, imobiliară, popriri, evacuări, granituiri, servituti, puneri in posesie, desfiinţare de construcţii, plantaţii, inventare, procese-verbale, incredinţarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, etc);
  • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricarei creanţe;
  • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;
  • constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
  • consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale;
  • orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.

© Executor Judecatoresc Andrei Cezar & Nechifor Ionela 2013